Rekrutacja do Niebiańskiego przedszkola sióstr Szarytek trwa, ul. Stodolna 3.

Kto jest chętny i ciekawy, niech zadzwoni, nie ma sprawy.
Porozmawiamy, pooprowadzamy i do zabawy zapraszamy wszystkie kochane dzieci w wieku 2,5 - 6 lat :)

tel. 695 266 741

 

S T R O N A  W  B U D O W I E
(zapraszamy wkrótce)